Trung cấp hành hính văn thư | Kênh thông tin tuyển sinh

Tuyển sinh trung cấp hành chính văn thư lớp học ngắn hạn tại Hà Nội

TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN THƯ TUYỂN SINH HỆ 1 NĂM HỌC NGOÀI GIỜ (Tư vấn trực tuyến: 043 784 2404) Đăng ký trực tuyến: TẠI ĐÂY I. CHUYÊN NGÀNH: Hành chính văn thư II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH VÀ VĂN BẰNG 1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển 2. Văn bằng: Tốt nghiệp được […]

Xem thêm