Tuyển sinh thạc sĩ công nghệ thông tin tại Hà Nội

Tuyển sinh thạc sĩ công nghệ thông tin tại Hà Nội

Chương trình liên kết

TUYỂN SINH THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(ĐH THÁI NGUYÊN – ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG)

(Tư vấn tuyển sinh: 043 784 2404)

Đăng ký trực tuyến TẠI ĐÂY

I. NGÀNH ĐÀO TẠO

THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Chuyên ngành khoa học máy tính).

II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: Đào tạo 2 năm.

III. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1. Có bằng tốt nghiệp Đại học hoặc Đại học tại chức hoặc hệ đào tạo Đại học liên thông ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành dự thi

2. Có bằng tốt nghiệp Đại học chính quy ngành gần với ngành đăng ký dự thi, đã học bổ sung kiến thức trước khi dự thi để có trình độ tương đương với chương trình đào tạo đúng ngành.

IV. MÔN THI

1. Môn cơ bản: Toán rời rạc

2. Môn cơ sở: Tin học cơ sở

3. Ngoại ngữ: Tiếng anh trình độ B

V. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, ÔN VÀ THI

1. Phát hành hồ sơ: từ ngày 15/12/2017

2. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 15/12/2017 đến ngày 15/03/2018

3. Ôn tập thi đầu vào: từ ngày 20/03/2018.

4. Ngày thi: ngày 21 & 22/04/2018.

VI. GIẢNG VIÊN: các GS, PGS, TS thuộc Viện CNTT – Viện KH&CN Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Bưu chính viện thông… và các GS, TS từ các trường đại học uy tín khác ở Hà Nội.

VII. ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Các cơ sở của Đại học Thái nguyên

VII. THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Website: https://kenhthongtintuyensinh.vn

2. Ym! kenhthongtintuyensinh@yahoo.com

3. Số điện thoại liên hệ : 043 7842 404 – 043 7450 157 – 043 7842 523 – 043 7858 254

Trả lời